Treffend Spreken

Praten is het overbrengen van een boodschap door middel van woorden, geluid, mimiek, gebaren, houding en alles wat om je heen is. Door je daar bewust van te zijn en door te weten hoe je op een ander overkomt, komt jouw boodschap ook écht over.

 'Treffend Spreken' is communicatiecoaching in Amsterdam waarbij wordt uitgegaan van bewuste communicatie. Tijdens de coaching door Jolanda Bayens staan stemtraining en acteren centraal. Je leert gericht gebruik te maken van emoties, ervaringen, lichaam, mimiek, stem, talenten en de omgeving. Zo maak je daadwerkelijk contact met je gesprekspartner(s) en word je goed gehoord en begrepen. Ook het spreken voor een grote groep zal je een stuk gemakkelijker af gaan.

Leer gebruik te maken van alle mogelijkheden die je in je hebt!

Door bewustwording van jouw manier van communiceren worden je gesprekken effectiever. Ook op zakelijk gebied. Want goede communicatie genereert een betere werksfeer, minder werkdruk en meer omzet. 

Praat jij wel eens op je werk?

Voer je ook wel eens gesprekken?

Wanneer wordt "praten met" een echt gesprek?

Hoe doeltreffend voer je die eigenlijk?

Welke rol speelt jouw (doorslaggevende) stem daarin?

Kan het beter?

Ja!

Weinig mensen zijn zich bewust van de manier waarop zij spreken, bewegen, wat zij uitstralen én wat dat voor effect op anderen heeft. De effecten op korte termijn op hun gesprekspartner(s) en op de langere termijn op het functioneren van een team of organisatie.

Ik leer je bewust en effectiever communiceren door middel van persoonlijke coaching of tijdens een in-company training.

Jolanda Bayens

Jo